Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Đề xuất các vấn đề cần tập trung chỉ đạo:

  1. Công dân toàn cầu trong thế kỷ 21
  Những phẩm chất và năng lực của công dân toàn cầu trong thế kỷ 21 có thể được gói gọn trong công thức sau:
  Đạo đức + Trí tuệ + Sức khỏe +
  Kỹ năng sống +Tiếng Anh + Công nghệ thông tin = Con người lý tưởng trong thế kỷ 21 (*)

  Vì thế Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể nên chăng bám sát công thức này?
  Để hội nhập quốc tế thì tiếng Anh và công nghệ thông tin đành rằng là rất quan trọng, nhưng đấy mới chỉ là sự quan trọng của công cụ hội nhập. Cái căn bản và cái quyết định sức mạnh và hiệu quả hội nhập quốc tế của con người Việt Nam vẫn là phần mềm bên trong cái vỏ tiếng Anh và công nghệ thông tin.
  Đó là sự chuẩn bị công phu, bài bản và khẩn trương về kiến thức, văn hóa, giáo dục, sự tinh thông và trách nhiệm nghề nghiệp, sự tự tin, tính khiêm tốn, sự trung thực... Nói cho gọn lại là cái phông, kiến thức văn hóa nền quyết định khả năng hội nhập, chứ không chỉ công cụ hội nhập.
  Qua giao tiếp, qua công việc ở trong nước và ngoài nước, cái mà người Việt chúng ta còn thiếu không chỉ có tiếng Anh và công nghệ thông tin, mà trước hết, trên hết và chủ yếu là văn hóa, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng hội nhập và hợp tác quốc tế.
  Cái phông, kiến thức nền rất tổng quát nhưng cũng rất cụ thể. Khi ta đi ra, người ta đi vào để hợp tác, để làm ăn, thì văn hóa giao tiếp, văn hóa đàm đạo, văn hóa công cộng, văn hóa giao thông, văn hóa lễ tân, năng lực tiếp cận và giải quyết vấn đề... là những cái đầu tiên bạn nhìn, bạn có ấn tượng, bạn hiểu về ta.
  Cội nguồn của công thức hiện đại (*) là công thức kinh điển
  Đức + Trí + Thể + Mỹ = Con người toàn diện (**)
  mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói đến trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường 24/10/1955.
  Về cơ bản, công thức kinh điển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên giá trị của nó khi chúng ta bước sang thể kỷ 21, thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0.

  2. Quốc tế hóa giáo dục
  Để triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chúng tôi cho rằng cách tốt nhất, dễ làm nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất là quốc tế hóa căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo từ tư duy đến hành động, nhưng luôn giữ cốt cách Việt, theo đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Chúng tôi rút ra bài học này từ kinh nghiệm của các “con rồng mới” như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), …Sở dĩ có được tốc độ phát triển thần kỳ vì họ thực sự xem nguồn nhân lực là nền tảng, là “quốc sách hàng đầu” và xây dựng nguồn nhân lực theo hướng quốc tế hóa giáo dục.
  "Quốc tế hóa giáo dục là xu hướng mang tính toàn cầu, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất giữa các quốc gia vềmọi lĩnh vực trong giáo dục, từ đào tạo tới nghiên cứu, từ phương pháp dạy họctới biên soạn giáo trình, từ việc sử dụng công nghệ trong giáo dục tới các nguồntài liệu học tập, từ các vấn đề về giáo viên tới các vấn đề quản lý, kiểm địnhvà đánh giá chất lượng. Toàn cầu hóa giáo dục nhằm mục đích cải tổ quá trình họctập cho tất cả mọi người và xây dựng những nguyên tắc, giá trị chung giữa các nềngiáo dục trong bối cảnh thế giới đang tiến tới nền kinh tế trí thức toàn cầu.”
  Trongthời đại hội nhập quốc tế và thế giới phẳng ngày nay, chúng tôi cho rằng việc tham khảo có chọn lọc những kinh nghiệm giáo dục của các nước và chú ý đến những khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, trước hết là các cơ quan của Liên Hiệp Quốc như UNESCO, UNICEF,..., sẽ giúp chúng ta giảm bớt khó khăn, bớt mày mò và đi đúng hướng văn minh của thời đại. Và cũng chỉ khi đó, nguồn nhân lực do chúngta tạo ra mới đủ trình độ và sức mạnh để hợp tác và cạnh tranh bình đẳng trêntoàn cầu.

  3. Tham khảo chương trình và sách giáo khoa quốc tế
  Trung Quốc đã hiện đại hoá, quốc tế hoá nền giáo dục nước mình trong việc thiết kế chương trình, sách giáo khoa, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn mực quốc tế, đào tạo giáo viên, quản lý giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất. Nước này chủ trương dùng tối đa các chương trình, sách giáo khoa hiện đại quốc tế và giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh các môn khoa học, công nghệ, tăng cường mời giáo sư, chuyên gia, hiệu trưởng, viện trưởng là Hoa kiều hoặc người nước ngoài.
  Chúng tôi cho rằng Việt Nam cần phải mạnh dạn hơn nữa trong việc tham khảo có chọn lọc và sử dụng nguồn thông tin, sách giáo khoa trên thế giới, đặc biệt là đối với các môn khoa học tự nhiên, kỹthuật, công nghệ, không chỉ ở bậc phổ thông mà ngay cả ở bậc đại học và sau đạihọc. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn, chất liệu về cơ bản đương nhiên là của chúng ta, nhưng vẫn cần xem họ thiết kế chương trình và dạy ra sao, để học sinh chúng ta luôn tiếp cận được những tư tưởng tiến bộ nhất trongvăn hoá, nghệ thuật, hiểu được và hướng tới những giá trị nhân văn cao cả của thời đại ngày nay. Tóm lại là phải thấm nhuần sâu sắc phương châm ”cơ bản, hiện đại, Việt Nam” của Đảng ta trong giáo dục phổ thông và cả đại học.

  4. Cần có sự tổng kết, đánh giá kết quả việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về cải cách, đổi mới giáo dục & đào tạo trong thời gian qua để rút ra kinh nghiệm và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông lần này.

  5. Làm thế nào để phổ cập tiếng Anh cho học sinh, sinh viên Việt Nam?

  6. Đổi mới đào tạo giáo viên sư phạm.

  7. Sau Đề án 322, 911, sẽ là Đề án nào để tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam?

  8. Xã hội hóa giáo dục trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục công lập.

  Hà Nội, ngày 5/5/2017
  Người góp ý: GS. TSKH. Trần Văn Nhung, ngành: Toán học
  Tổng Thư ký HĐCDGSNN, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Ủng hộ bài viết này