Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ

  TS Nguyễn Thị Thanh Phượng
  Giám đốc Quốc gia
  Đại học bang Arizona tại TP. Hồ Chí Minh


  1. Những vấn đề chung

  Chương trình được xây dựng công phu trên cơ sở tổng kết đánh giá các ưu nhược điểm của chương trình hiện hành, có tham khảo và học tập kinh nghiệm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông của các nước phát triển. Quan điểm xây dựng chương trình rõ ràng, thể hiện tính logic.

  2. Một số góp ý cụ thể

  Dự thảo chương trình mới đề cập tới định hướng nghề nghiệp sau trung học phổ thông, mà chưa đề cập tới định hướng nghề nghiệp sau trung học sơ sở, trong khi Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định các trình độ sơ cấp và trung cấp ở bậc giáo dục nghề nghiệp. Chương trình thiết kế như vậy liệu có giải quyết được vấn đề phân luồng học sinh sau trung học sơ sở không?

  Chương trình, sách giáo khoa phổ thông có liên quan mật thiết với các vấn đề như: cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, quy hoạch tổng thể giáo dục sau trung học, tái cấu trúc hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nên dự thảo Chương trình cần đặt trong mối tương quan tổng thể với các vấn đề này trong một hệ thống mở để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi triển khai thực hiện.

  Đề nghị Ban soạn thảo xem xét cân nhắc lồng ghép, tích hợp các giá trị cốt lõi của Chương trình Giáo dục giá trị sống (living values education Program-LVEP; www.giatricuocsong.org,www.livingvalues.org) vào các hoạt động giáo dục học sinh phổ thông (như Giáo dục công dân). Là một chương trình giáo dục các giá trị toàn diện, LVEP có hàng loạt các hoạt động mang tính trải nghiệm và các phương pháp thực hành cụ thể dành cho các giáo viên, điều phối viên, các bậc cha mẹ, những người chăm sóc trẻ, nhằm tạo cơ hội cho học sinh khám phá và phát huy các giá trị căn bản. Với mười hai giá trị sống được sử dụng là: Hòa bình (Bình yên), Tôn trọng, Yêu thương, Trách nhiệm, Hạnh phúc, Hợp tác, Trung thực, Khiêm tốn, Khoan dung, Giản dị, Đoàn kết, Tự do, chương trình này sẽ rất có ý nghĩa đối với sự phát triển của học sinh phổ thông. Khi học sinh tham gia chương trình này, những giá trị cốt lõi của con người như Hoà bình, Tôn trọng, Trách nhiệm được truyền tải một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc thông qua các hoạt động đa dạng, phù hợp từng lứa tuổi mà học viên/học sinh có thể tham gia, khám phá và trải nghiệm. Phản hồi của giáo viên/học sinh đã tham gia chương trình thí điểm này cho thấy họ rất hứng thú và đón nhận những tác động tích cực mà Chương trình Giáo dục giá trị sống đã mang lại. Các ý kiến cho rằng LVEP nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ thực hiện và làm cho bầu không khí trong gia đình, nhà trường thân thiện hơn, ấm áp hơn, tôn trọng nhau hơn, hợp tác tốt hơn. Phương pháp thực hiện các hoạt động chương trình LVEP cũng là một điểm mạnh rất đáng lưu ý trong bối cảnh ViệtNamkhi chúng ta đang khuyến khích các giáo viên thay đổi và đa dạng hoá các phương pháp giảng dạy.


  Các hoạt động LVEP như suy nghĩ nhanh, làm việc nhóm, đóng vai, diễn kịch có thể áp dụng để tăng hiệu quả giáo dục chính khoá và ngoại khoá. Về kế hoạch giáo dục, đối với một số môn học, việc chuyển dần từ tích hợp rộng, tích hợp vừa đến phân hóa là hợp lý. Tuy nhiên, môn khoa học tự nhiên nên gồm các phân môn như: Khoa học vật lý, Khoa học và cuộc sống, Khoa học trái đất... đồng thời cần quan tâm đến các môn khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục STEM để giúp học sinh thích ứng với các đòi hỏi trong xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Về phát triển chương trình giáo dục phổ thông, có nên chăng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ban hành chuẩn chương trình và cho phép các địa phương, các trường được quyền điều chỉnh trên cơ sở chuẩn chương trình để thành chương trình cụ thể. Khi triển khai chương trình, phải đảm bảo các yếu tố liên quan tới chương trình như phương pháp giảng dạy, tài liệu học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học, v.v... đáp ứng yêu cầu theo chuẩn chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Ủng hộ bài viết này