Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
  1. Mai Sỹ Tuấn Mới đăng kí

    Tôi rất đồng tình với tác giả cho rằng "Số người viết được và muốn viết sách giáo khoa không nhiều....". Rất mong những người quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo hiểu được vấn đề này để có quyết sách phù hợp, tập hợp được lực lượng các tác giả tốt nhất cho bộ sách giáo khoa của Bộ. Nếu cứ để xé lẻ thành nhiều nhóm tác giả, e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ủng hộ bài viết này