Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  GÓP Ý CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ

  TS. Nguyễn Vinh Hiển
  Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. Về “lớp 10 dự hướng”. Tôi đã có lần góp ý về việc này. Nay thấy trong Dự thảo CT GDPT tổng thể giải thích lý do, nêu ý tưởng về việc này. Tôi thấy chưa thoả đáng vì:

  - Điều đó không đúng với yêu cầu của Nghị quyết 29 và Nghị quyết 88: Học xong THCS học sinh đã có kiến thức phổ thông nền tảng; THPT là cấp học định hướng nghề nghiệp. Nay theo dự thảo CT thì đến lớp 10 tất cả học sinh phải học lại giống nhau các kiến thức phổ thông nền tảng, không học theo định hướng nghề nghiệp. Dự thảo CT đã đối xử như thể ở THCS đã không có giáo dục hướng nghiệp trong chính từng môn học và không có thêm hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Điều này các tác giả dự thảo CT đã tự mâu thuẫn với chính mình.

  - Thật ra việc “lớp 10 dự hướng” đã được bàn đến từ trước đây và thấy nó không hợp lý (như đã nêu ở trên) và sẽ rất khó cho việc viết chương trình và SGK các môn học ở lớp 10, nên đã không đưa phương án này vào dự thảo CT năm 2015. Hiện nay, qua trao đổi với các nhà chuyên môn, trong đó có cả những người đang tham gia xây dựng CT GDPT tổng thể, ai cũng nêu lại khó khăn này và chưa ai có câu trả lời thoả đáng.

  - Dự thảo CT GDPT tổng thể lần này có hạn chế hơn lần trước: bắt đầu vào lớp 11 học sinh sẽ chọn môn học một lần theo định hướng nghề nghiệp của cá nhân; nếu sau đó muốn đổi hướng sẽ rất khó khăn, thực ra là không có cơ hội sửa lại. Dự thảo CT năm 2015 tạo cơ hội cho học sinh chuyển hướng nếu có nhu cầu.

  2. Việc không thi tốt nghiệp THPT là không đúng theo Nghị quyết 29 (NQ 29 nêu rõ yêu cầu đổi mới thi tốt nghiệp THPT, không yêu cầu bỏ thi) và cũng không đúng theo Luật Giáo dục hiện hành. Trong khi chưa sửa Nghị quyết, chưa sửa Luật Giáo dục thì không thể nói là sẽ bỏ thi tốt nghiệp THPT. Tôi được biết có một số nước đã bỏ thi tốt nghiệp THPT, việc này đã làm giảm sút chất lượng giáo dục phổ thông, các trường đại học phàn nàn là họ phải quay lại dạy bổ túc kiến thức phổ thông cho sinh viên mới. Nay họ muốn quay lại thi tốt nghiệp phổ thông nhưng rất khó vì không giải thích được với xã hội. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nhiều lần nói đến thực tế này và khuyến cáo Việt Nam phải lấy đó làm bài học. Ở Mỹ, trong vài năm nay số bang áp dụng thi tốt nghiệp phổ thông đang tăng lên. Vậy thì Việt Nam có cân nhắc đến những thực tế này không?

  3. Về phân định chức năng quản lý theo ngành và theo lãnh thổ: Trong dự thảo CT GDPT tổng thể lần này, phần về xã hội hoá giáo dục có nêu “Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông”. Theo thiển nghĩ của tôi, quy định như vậy là trái với nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ. Tôi nghĩ rằng Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, quản lý các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo về chuyên môn việc thực hiện chương trình này. Do đó cần phải sửa lại nội dung trên trong Dự thảo CT. Xin nói thêm là vừa qua Lãnh đạo một số địa phương đã giao cho Ban Tuyên giáo tỉnh hay sở Khoa học Công nghệ chủ trì đánh giá dự án GPE VNEN là việc làm không đúng thẩm quyền của địa phương. Vậy mà Bộ ta không có phản ứng gì. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy.

  4. Về nội dung giáo dục địa phương: Dự thảo xếp chung vào với nhóm các môn học tự chọn là không phù hợp với tính chất của nội dung này; đề nghị xếp vào nhóm các môn học bắt buộc có phân hoá; các trường chưa tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày vẫn phải dạy học các nội dung giáo dục địa phương và do địa phương quy định cụ thể.

  5. Về môn Ngoại ngữ 2: Dự thảo quy định là môn học tự chọn (đồng ý) nhưng chỉ bắt đầu từ THCS là chưa hợp lý. Đề nghị quy định Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể bắt đầu và kết thúc vào bất cứ thời điểm nào trong GDPT trên cơ sở tự nguyện của người học và điều kiện đáp ứng của nhà trường. Thực tế hiện nay đã có một số trường dạy học ngoại ngữ (tự chọn) từ tiểu học mà không gặp khó khăn gì.

Ủng hộ bài viết này