Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  MỘT SỐ GÓP Ý VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ

  GS.VS. Đào Trọng Thi
  Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội

  1. Về quan điểm xây dựng chương trình
  Cần bổ sung thêm một quan điểm (yêu cầu) rất quan trọng đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là: Chương trình bảo đảm phù hợp thực tiễn, trước hết là phù hợp với khả năng tiếp thu của đông đảo học sinh, với khả năng thực hiện của đội ngũ giáo viên và với khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường.

  2. Về nội dung chương trình tổng thể
  2.1. Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) tổng thể cơ bản đi đúng hướng, phù hợp với quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của chính phủ. Dự thảo chương trình tổng thể về cơ bản đã bắt kịp xu hướng phát triển chương trình GDPT của các nước tiên tiến, đồng thời kế thừa các chương trình GDPT đã có của nước ta.
  2.2 Các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, năng lực chuyên môn nhìn chung là phù hợp nhưng cần nêu cụ thể hơn về mức độ, tránh chung chung quá.
  2.3. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh trong cả chương trình cũng như từng môn học về cơ bản là phù hợp, nhưng cần rõ ràng, cụ thể hơn nhiều (yêu cầu này có thể được hỗ trợ thêm bởi các chương trình môn học đủ chi tiết cần thiết).
  2.4. Về hệ thống các môn học:
  - Nếu gọi môn tự chọn bắt buộc là môn lựa chọn thì đúng hơn, vì đây là môn học mà học sinh lựa chọn trong số các môn học định hướng nghề nghiệp.
  - Xếp môn Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc có phân hóa theo cách giải thích từ ngữ như ở trang 31 có chính xác không? Nên chăng điều chỉnh mở rộng khái niệm môn học bắt buộc có phân hóa là môn học mà nội dung được thiết kế thành các chủ đề hoặc mô-đun, trong đó có một số chủ đề hoặc mô-đun là bắt buộc đối với tất cả học sinh, một số chủ đề hoặc mô-đun học sinh tự lựa chọn và một số chủ đề hoặc mô-đun tự chọn,...
  2.5. Thời lượng dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương 2 tuần/ 37 tuần là ít, cần tăng lên 3-4 tuần/ 37 tuần.
  2.6. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục nhiều hay ít không thật sự quan trọng, vấn đề là khối lượng nội dung và độ khó của nội dung phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh, năng lực thực hiện của giáo viên và khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập của nhà trường. Số lượng, tên gọi, thời lượng các môn học dự kiến trong Dự thảo CT GDPT tổng thể tương đối phù hợp. Xin góp thêm ý kiến như sau:
  - Tên gọi hầu hết các môn học được đặt thống nhất xuyên suốt mỗi cấp học, trừ các môn học tự nhiên – xã hội và công nghệ ở cấp tiểu học lại khác nhau đối với các lớp 1, 2, 3 và các lớp 4, 5. Cần trình bày rõ để tránh ngộ nhận là nhiều môn (đối với mỗi lớp).
  - Phần thời lượng dành cho phần nội dung nâng cao (không bắt buộc) của các môn học bắt buộc có phân hóa nên cho phép cơ sở giáo dục bổ sung cho các môn bắt buộc để giúp học sinh củng cố, nắm vững nội dung môn học (ở những nơi cần thiết).
  2.7. Quy định kế hoạch dạy học ở những trường, lớp tiểu học chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày trong dự thảo chương trình tổng thể là phù hợp.
  2.8. Việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12 được tự lựa chọn 1 chuyên đề và 3 môn học trong số 11 môn học có nhiều ưu điểm như: phù hợp với nguyện vọng của học sinh; phù hợp với xu thế các ngành nghề ngày càng phong phú với yêu cầu kiến thức, kỹ năng ngày càng đa dạng. Hạn chế của phương thức này là yêu cầu nhiều hơn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và việc tổ chức thực hiện. Cần bố trí giáo viên cố vấn cho từng học sinh lựa chọn môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp và điều kiện tổ chức của nhà trường. Trong tương lai, cần từng bước mở rộng danh sách các môn định hướng nghề nghiệp để học sinh có thêm cơ hội lựa chọn.
  2.9. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục, không nên xóa bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà nên giao cho địa phương, tiến tới giao cho cơ sở giáo dục đánh giá tốt nghiệp trung học phổ thông. Lộ trình cụ thể do Bộ GDĐT cân nhắc quyết định. Bởi vậy nội dung này nên đổi thành: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Việc đánh giá tốt nghiệp THPT do địa phương hoặc cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng THPT”.

  3. Về điều kiện thực hiện CT GDPT
  3.1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường, về quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội về cơ bản vẫn phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới, chỉ cần điều chỉnh không lớn và phấn đấu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.
  3.2. Quy định hiện hành về số lượng, cơ cấu giáo viên, về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường cần tính toán điều chỉnh cho phù hợp với cơ cấu, thời lượng các môn học của chương trình mới, trong đó có nhiều môn tích hợp và môn học mới, cũng như phương thức tổ chức học tự chọn và những nội dung môn học đòi hỏi thiết bị dạy học mới.
  3.3. Kế hoạch tập trung đầu tư cho các trường tiểu học chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ ngày để bắt đầu từ năm học 2018-2019 dạy học 2 buổi/ ngày cho lớp 1, đến năm học 2022-2023 dạy học 2 buổi/ ngày cho tất cả các lớp tiểu học là hợp lý và tích cực.

Ủng hộ bài viết này