Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Sở GDĐT đã tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo chương trình (CT) giáo dục phổ thông tổng thể từ các đơn vị cơ sở, cán bộ quản lí, giáo viên và tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CT TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
  1.2. Các phẩm chất và năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh đã thể hiện trong dự thảo CT tổng thể.
  1.3. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể cơ bản là phù hợp.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể cơ bản đã phù hợp, nhưng cần nhấn mạnh đến vấn đề đạo đức, ý thức của học sinh nhiều hơn.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể cần rõ ràng, cụ thể hơn.
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể cần cụ thể hơn.
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” là hợp lý, song nên tính toán lại số lượng môn bắt buộc với khối lớp 10.
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương”
  Đối với học sinh trường phổ thông, số tuần thực học và số tiết như dự thảo là hơi nhiều, nên chỉ có 35 tuần thực học như chương trình giáo dục hiện nay, trong đó có phần dành cho các môn tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương.
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học nhiều hay ít? Nếu nhiều (ít) thì nên giảm (tăng) như thế nào?
  a) Cấp tiểu học
  - Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở các lớp là phù hợp. Tuy nhiên, chỉ nên thực hiện môn Thế giới công nghệ từ lớp 3, không nên dạy ở lớp 1, lớp 2 vì các em còn quá nhỏ.
  - Phần các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương ở tiểu học nên bổ sung môn Ngoại ngữ 2 vì có địa phương tổ chức cho các em học thêm ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh (tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn,..) .
  b) Cấp THCS, THPT
  - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo chưa chia tách rõ nội dung nào thuộc về hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nội dung nào thuộc về phần thực hành của các môn học riêng biệt. Vì vậy khó hình dung ra nhiệm vụ của người giáo viên dạy hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
  - Nội dung của Hoạt động trải nghiệm sáng tạo chưa thể hiện rõ có các tiết Sinh hoạt lớp, Sinh hoạt dưới cờ.
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  a) Cấp tiểu học:
  - Lớp 4, 5: Môn Tìm hiểu công nghệ và môn Tìm hiểu Tin học nên ghép chung thành môn Tìm hiểu Tin học và Công nghệ.
  - Môn Giáo dục lối sống: nên đổi lại là Giáo dục Đạo đức hoặc Giáo dục công dân.
  b) Cấp THCS, THPT: Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học là tương đối hợp lý. Tuy nhiên, nên đồng nhất tên môn học trong toàn chương trình và thời gian của mỗi tiết học ở cấp học bằng nhau, số lượng tiết trên mỗi tuần bằng hoặc trên 29 tiết, nhưng chưa thấy tiết sinh hoạt đầu tuần và cuối tuần.
  2.5. Về thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của tiểu học:
  - Thời lượng dạy học, giáo dục quy định ở các lớp nên thống nhất như nhau là từ 1 tiết từ 35 đến 40 phút từ lớp 1 đến lớp 5 để thuận tiện cho việc quản lí, tổ chức dạy và học của các trường. Ở các lớp 1, 2 nên có nghỉ giữa tiết từ 3 đến 5 phút cho học sinh giải lao.

  - Đối với môn ngoại ngữ cấp THCS, THPT: nên tăng thời lượng 3 tiết/tuần lên 4-5 tiết/tuần để học sinh có thêm nhiều thời gian rèn luyện kĩ năng thực hành, nghe nói, đáp ứng được mục tiêu học sinh tốt nghiệp THPT có thể giáo tiếp tốt bằng ngoại ngữ với người nước ngoài.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy họcnội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậychưa hợp lý vì:
  Tổng số tiết của chương trình là từ 31 tiết đến 32 tiết/tuần, nếu không học các tiết tự học và nội dung giáo dục địa phương thì chỉ giảm 4 tiết/tuần, vẫn còn từ 27 đến 28 tiết/tuần, không thể đủ thời gian tải hết chương trình khi học 5 buổi/tuần. Nếu muốn thực hiện đủ thì học sinh phải học từ 5 đến 6 tiết/buổi, như vậy là quá tải đối với học sinh.
  Nếu học sinh học 1 buổi/ngày thì cần giảm số tiết nhiều hơn, chỉ còn 25 tiết/tuần.
  2.7. Theo Thầy (Cô), việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân nhưng điều kiện tổ chức của nhà trường gặp nhiều khó khăn.
  Nếu không đồng ý phương án trên, đề nghị Thầy (Cô) đề xuất một số phương án khác nhằm thực hiện quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT: “Giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng”.
  Khi các trường tổ chức sẽ gây ra sự khó khăn, phức tạp về quản lý đó là:
  - Nếu theo nguyện vọng của học sinh có thể sẽ có những môn học hay hoạt động mà học sinh lựa chọn nhưng nhà trường không đáp ứng được do chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, giáo viên, v.v… thì sẽ xảy ra việc ép học sinh lựa chọn chủ đề là thế mạnh của nhà trường.
  - Nên tạo nguồn kinh phí, liên kết các cơ quan, nhà máy công ty cho HS thăm quan một số nghề phổ biến tại địa phương để học sinh có định hướng nghề phù hợp cho bản thân.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” là hợp lý.
  Dự thảo có nêu “Việc đánh giá kết quả học tập môn ngoại ngữ 1 được xác nhận thông qua cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.”: việc làm này là cần thiết và cũng cần phải thực hiện ở cả kì thi trung học phổ thông quốc gia.
  Bộ GDĐT nên có một quy định có tính định hướng về việc đánh giá học sinh và thống nhất trong toàn ngành, hoặc đưa ra các tiêu chí để đánh giá như thế nào là hoàn thành môn học.
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  1. Về lớp học, số học sinh, điểm trường:
  Để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới, nên thay đổi số học sinh/lớp là không quá 30 học sinh/lớp (đối với cấp tiểu học) và 40 học sinh/ lớp (đối với cấp THCS, THPT, vì vậy, cần sửa đổi Điều lệ trường học và các văn bản có liên quan. Việc ít học sinh trên một lớp thì giáo viên mới có thể tổ chức hoạt động của lớp học tốt được.
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên
  a) Cấp tiểu học:
  - Về số lượng và cơ cấu giáo viên, quy định hiện hành chỉ quy định về tỉ lệ giáo viên/lớp và có đủ giáo viên dạy các môn học chứ chưa tính đến cơ cấu giáo viên, dẫn đến việc thừa, thiếu ở các môn; tình trạng giáo viên dạy không đúng chuyên môn được đào tạo.Để đảm bảo việc dạy học 2 buổi/ngày và đủ giáo viên ở các môn thì cần thay đổi tỉ lệ giáo viên/lớp, nhất là đối với các trường ít lớp hoặc quá nhiều lớp.
  - Tập trung đổi mới việc đào tạo giáo viên ở các trường đại học, cao đẳng để có đội ngũ tiếp cận với chương trình mới. Đồng thời, tăng cường, chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL, giáo viên hiện có để đáp ứng các yêu cầu, dạy tốt các môn học và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
  b) CấpTHCS, THPT
  - Giáo viên được đào tạo đạt chuẩn môn nào sẽ phụ trách giảng dạy môn học đó, hạn chế việc 1 giáo viên dạy 2 môn, phải có đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy các môn học mới.
  - Khi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lại giáo viên cần có tiêu chuẩn đầu ra để bảo đảm chất lượng giáo dục.
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không?
  Để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới thì phòng học phải thay đổi, nhiều phòng học hơn (thực hiện việc dạy học các môn bắt buộc có phân hóa). Vì vậy cần quy định tỉ lệ số phòng học/số lớp; các phòng xây dựng mới cần có kích thước lớn hơn để thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động trong lớp học.
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội không cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới.
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp tiểu học” là phù hợp vì chỉ có học 2 buổi/ngày thì mới đảm bảo thực hiện được chương trình mới theo số tiết, thời lượng quy định.
  6. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý chưa?
  Giáo viên sẽ có lúc thiếu nhiều, có lúc thừa và có khả năng giáo viên các môn mới không đủ để giảng dạy. Cơ sở vật chất cần đầu tư sớm hơn.
  7. Những môn học, hoạt động giáo dục nào trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác hiện nay? Đó là môn: Thiết kế công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, kinh tế và pháp luật.
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể, cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của các nhà trường (có đủ diện tích sân chơi, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, bàn ghế phù hợp, tăng diện tích phòng học…), xây dựng đủ phòng học cho học sinh được học 2 buổi/ngày, đủ các phòng chức năng để phục vụ cho việc học tập các môn, nhất là các môn bắt buộc có phân hóa và các môn tự chọn.

  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng kính báo./.

Ủng hộ bài viết này