Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện công văn số 1496/BGĐT-VP ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Sau khi nghiên cứu dự thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc cho dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được xây dựng như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ chưa, ở mức độ nào?
  1.2. Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến chưa, ở mức độ nào?
  1.3. Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam không, ở mức độ nào?
  - Chương trình vẫn tiếp tục được xây dựng trên quan điểm coi mục tiêu GDPT là giáo dục con người toàn diện, giúp HS phát triển về “đức, trí, thể, mỹ”; quán triệt các phương châm giáo dục nền tảng như “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với xã hội”, “học để cùng chung sống”.
  - Kiến thức nền tảng cho các môn học trong Chương trình GDPT tổng thể là những kiến thức tương đối ổn định, được kế thừa nhiều từ chương trình giáo dục hiện hành, nhưng được tổ chức lại để giúp HS phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn.
  - Việc đổi mới phương pháp trong chương trình GDPT tổng thể vẫn coi trọng phương châm “lấy học sinh làm trung tâm” đã được đề cập trong thời gian hiện nay nhưng vẫn chưa thực hiện một cách triệt để.
  - Các hình thức kiểm tra, đánh giá truyền thống như kiểm tra miệng và kiểm tra viết, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ; các công cụ đánh giá như đề trắc nghiệm khách quan và đề tự luận… vẫn tiếp tục được sử dụng trong nhà trường như trước đây.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  - 06 phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể (yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm) đã khá phù hợp trong tình hình hiện nay và tương lai sau này: Đó là sự tiếp nối truyền thống xây dựng con người toàn diện yêu cầu về phẩm chất bao quát giá trị phổ quát quốc tế, thời đại và cũng phù hợp với yêu cầu của nước ta, tiếp nối truyền thống xây dựng con người toàn diện có đức có tài, vừa hồng vừa chuyên của Việt Nam có đức có tài, vừa hồng vừa chuyên và được được đánh giá bằng hành vi.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc đã phù hợp với xu thế chung cũng như yêu cầu của thực tiễn Việt Nam. Sự chọn môn chính là ưu thế của chương trình này, được học tập theo ý muốn, nguyện vọng, sở thích của mình chính là giúp giảm nhẹ cho quá trình học tập của học sinh.
  - Tuy nhiên đối với học sinh (đặc biệt là học sinh tiểu học) chưa biết lựa chọn các môn hay chủ đề phù hợp với bản thân. Nếu theo nguyện vọng của học sinh có thể sẽ có những môn học hay hoạt động mà học sinh lựa chọn nhưng nhà trường không đáp ứng được do chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, giáo viên, ... thì sẽ ép xảy ra việc ép học sinh lựa chọn chủ đề là thế mạnh của nhà trường.
  - Môn học “Trải nghiệm sáng tạo” thực sự không phải là môn học mà là một hoạt động (giống như Hoạt động Ngoài giờ lên lớp hiện nay).
  - Nên bổ sung nội dung hướng nghiệp cụ thể phù hợp theo từng địa phương tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu và phân luồng sau khi tốt nghiệp THCS.
  - Môn Khoa học tự nhiên là tích hợp các môn Vật lí, Sinh học, Hóa học nên môn tích hợp Lịch sử và Địa lý nên gọi là Khoa học xã hội.
  - Xem lại số tiết các môn vì trong chương trình hiện hànhsố tiết các môn Lịch sử, Địa lý, Vật lí, Sinh học, Hóa học(lớp 6 và lớp 7 chưa học môn Hóa học) ở các khối 6, 7, 8, 9 khác nhau nhưng trong dự thảo CT GDPT đưa ra môn Lịch sử và Địa lý, môn Khoa học tự nhiên ( tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) ở các khối 6, 7, 8, 9 có số tiết như nhau .
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Đối với cấp Tiểu học chỉ nên biên chế 35 tuần, việc tăng 2 tuần sẽ ảnh hưởng đến khối lượng công việc của giáo viên và thời gian giáo viên tự bồi dưỡng trong hè; thời gian học sinh học nhiều hơn nên ảnh hưởng đến việc vui chơi, nghỉ hè của học sinh.

  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học nhiều hay ít? Nếu nhiều (ít) thì nên giảm (tăng) như thế nào?
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học trong chương trình như thế là nhiều cần phải tính toán lại theo tinh thần giảm tải nhưng không mất tính hệ thống, ví dụ: Ở khối lớp 10 có tới 15 môn học bắt buộc và tự chọn bắt buộc, chưa tính 2 môn tự chọn với tổng số tiết trong một năm học từ 985 tiết đến 1.184 tiết học là quá nhiều sẽ dẫn tới học không sâu và sẽ hụt hẩng kiến thức thực tế sau khi ra trường.
  - Ở bậc tiểu học số lượng môn học không giảm mà những môn như: giáo dục lối sống, cuộc sống quanh ta, thế giới công nghệ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo... khối lượng thời gian chiếm tới hơn 1/3 thời gian tiểu học. Trong khi yêu cầu của bậc tiểu học là học sinh chỉ cần nắm được kiến thức sơ đẳng nhất.
  - Đồng ý với tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học. Tuy nhiên Các khái niệm về môn học như tự chọn, bắt buộc, tự chọn bắt buộc, bắt buộc có phân hóa… còn rắc rối và khó hiểu. Tất cả các môn học nên là lựa chọn vì nếu quy định học sinh phải lựa chọn một số môn nào đó, thì đã là bắt buộc rồi.
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Theo dự theo khối THCS bình quân 1 tuần là 29 hoặc 30 tiết thực học, thực tế còn thêm 2 tiết (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt cuối tuần) như vậy tổng số tiết là 31 hoặc 32 tiết. Nếu học 1buổi/ ngày và 1 buổi không quá 5 tiết thì không đủ thời gian để đảm bảo yêu cầu.
  - Về thời lượng tiết học ở bậc THPT và THCS tất cả công chức, viên chức đều đồng ý. Còn về thời lượng giáo dục ở cấp tiểu học khi dự thảo quy định mỗi tiết học cho lớp 1 và 2 là 30-35 phút, các lớp còn lại 35-40 phút, giữa tiết có giờ giải lao nên thống nhất mỗi tiết học ở cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) là từ 30 đến 40 phút (để các học sinh các khối lớp đồng loạt nghỉ giải lao).
  - Đề nghị:
  + Cho phép dạy tăng số buổi trong tuần theo tình hình cơ sở vật chất của nhà trường.
  + Môn Tin học lớp 10: nên 02 tiết/tuần thay vì 1,5 tiết/tuần (tức là 70 tiết/năm thay vì 52,5 tiết/năm).
  + Đối với học sinh lớp 12 các em đã quyết định lựa chọn định hướng nghề nghiệp; do đó, để đáp ứng được khả năng của từng nhóm học sinh chọn nhóm các môn xã hội và nhóm các môn tự nhiên nên có 2 bộ sách đối với 2 môn Toán và Văn để giảng dạy.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy họcnội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  2.7. Theo Thầy (Cô), việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường có ưu điểm gì, hạn chế gì?
  - Ưu điểm: Bên cạnh những môn cần cho nghề nghiệp tương lai, học sinh có thể chọn thêm những môn phù hợp với sở trường, sở thích của mình; học sinh vừa có điều kiện học sâu hơn, có thời gian thực hành nhiều hơn để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai, vừa có điều kiện phát triển một số năng lực khác.
  - Hạn chế: Không phải trường nào cũng có đủ giáo viên và cơ sở vật chất đáp ứng nguyện vọng học phân hóa rất đa dạng của học sinh; Do học sinh chọn môn nên số lượng giáo viên đáp ứng sẽ thay đổi khó lường, hiện tượng thừa, thiếu giáo viên cục bộ sẽ thường xuyên diễn ra.
  - Đề nghị: Trong dự thảo chương trình tổng thể quy định trước một số tổ hợp môn học, mỗi tổ hợp ứng với một nhóm ngành. Ví dụ: những HS chọn định hướng khoa học xã hội sẽ phải chọn tối thiểu 3 môn trong tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và được chọn thêm 2 môn học khác (chẳng hạn Ngoại ngữ, nghệ thuật); những HS chọn định hướng khoa học tự nhiên sẽ phải chọn tối thiểu 3 môn trong tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và 2 môn học khác (chẳng hạn Ngoại ngữ, Tin học)…
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo chương trình tổng thể nêu: Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Việc Bộ không tổ chức kì thi tốt nghiệp mà để các cơ sở giáo dục tự đánh giá là phù hợp xu thế chung của thế giới nhưng không phù hợp trong tình hình thực tế của nước ta hiện nay. Nếu thực hiện như trên, chất lượng giáo dục chắc chắn sẽ không đảm bảo, dễ xảy ra tiêu cực, học sinh không tự giác học tập, giáo viên cũng không nhiệt tình giảng dạy.
  - Đối với việc việc xét tốt nghiệp cho học sinh các trường THPT, Trung tâm GDTX, Cao đẳng Nghề, Trung cấp Nghề…: không tổ chức thi như các năm qua mà sẽ giao cho từng Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm xét duyệt hết tốt nghiệp dựa vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong 03 năm ở bậc học THPT và cấp giấy chứng nhận.
  - Đối với việc thi xét tuyển vào các trường Đại học- Cao đẳng: Bộ GD&ĐT có thể trực tiếp tổ chức như trước đây hay giao cho các trường Đại học- Cao đẳng chủ trì.
  - Việc xét tốt nghiệp thông qua kỳ thi ‘2 trong 1” như hiện nay còn một số bất cập như sau:
  + Không phù hợp với xu hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá: do có một đề thi mà phải áp dụng cho nhiều đối tượng thí sinh THPT, Trung tâm GDTX, Cao đẳng Nghề, Trung cấp Nghề (mức độ đề thi quá cao đối với đối tượng học viên Trung tâm GDTX, Cao đẳng Nghề, Trung cấp Nghề…).
  + Việc xét tốt nghiệp không ổn định theo từng năm học do tùy thuộc quá nhiều yếu tố như: mức độ đề thi, việc chỉ đạo và tình hình coi thi, chấm thi ở các địa phương, mức độ may rủi (ví dụ có học sinh điểm thi môn Vật lý: 10 điểm, môn Hóa học: 8 điểm nhưng môn Toán lại 0 điểm).
  + Kết quả tốt nghiệp chỉ chú trọng đến chất lượng học tập không đề cập đến kết quả rèn luyện hạnh kiểm ở các năm học. Ngoài ra do chạy theo thành tích, có khả năng một số đơn vị sẽ đánh giá mức độ học tập của học sinh ở cuối lớp 12 không chính xác (đẩy điểm TB môn cuối năm lớp 12 lên cao để có lợi cho học sinh khi tính điểm tốt nghiệp, đây là vấn đề lo ngại nhất hiện nay).
  + Do đặc thù của kỳ thi (được chọn môn thi) nên dẫn đến tình hình học sinh học lệch môn ngay từ lớp 10, điều này đi ngược lại khuynh hướng giáo dục toàn diện cho học sinh.
  - Tổng số tiết học trong tuần theo dự thảo CT GDPT ở các khối đưa ra đều nhiều hơn số tiết học trong tuần theo chương trình hiện hành là chưa phù hợp. Vì ngoài các tiết học còn tiết Chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp. Do đó xếp 2 tiết Giáo dục thể chất trái buổi thì còn lại 29;30 tiết/ tuần, như vậy cả tuần phải học 5 tiết/ buổi nên quá tải đối với học sinh.
  - Nếu tăng số tiết/ tuần thì cần thay đổi quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường theo hướng tăng cơ cấu giáo viên/ lớp.
  - Cần bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên đề giáo viên dạy các môn Lịch sử; Địa lý dạy môn Khoa học xã hội, giáo viên các môn Vật lí; Sinh học; Hóa học dạy môn Khoa học tự nhiên.
  - Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Quy định hiện hành về lớp học là phù hợp tuy nhiên cần điều chỉnh số học sinh ở mỗi lớp không quá 35 em
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Cần đủ CSVC để sỹ số học sinh TH dưới 35; THCS, THPT ( 35-40)
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - THCS và THPT nên như nhau vì cũng 45 phút/ tiết
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Hợp lý song khó thực hiện vì cơ sở vật chất của các nhà trường khó có thể thể đáp ứng được yêu cầu.
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Hợp lý tuy nhiên cần thoáng hơn, giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong quá trình thực hiện xã hội hóa giáo dục ( cần sự thống nhất trong tỉnh, được chính quyền địa phương cho phép)
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày chotất cả các lớp tiểu học đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Cần tính toán lại số tiết học của học sinh tiểu học. Các em còn rất nhỏ việc học 2 buổi/ngày là quá sức với các em.
  6. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Việc cho phép các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường còn vướng phải những khó khăn và nghịch lý sau:
  - Trong dự thảo có nêu ”Trong trường hợp môn học mà các học sinh chọn không đủ để tổ chức thành lớp học riêng, học sinh có thể học môn đó ở các cơ sở giáo dục khác hoặc thay đổi lựa chọn phù hợp với khả năng đáp ứng của nhà trường. Kết quả học tập cơ sở giáo dục khác được nhà trường công nhận và ghi vào học bạ” đây chính là một khó khăn cho các trường vì giả sử các cơ sở giáo dục lân cận cũng không có giảng dạy những môn này thì sao, mặt khác việc gửi học sinh đến học ở những cơ sở khác gặp nhiều trở ngại cho học sinh, trường gửi và trường tiếp nhận.
  - Nghịch lý là cho phép học sinh tự chọn nhưng nhà trường lại xây dựng những tổ hợp sao cho phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường thành ra là bắt buộc học sinh học nhũng môn tự chọn đó.
  - Việc lựa chọn môn học chỉ có ý nghĩa khi việc thiết kế các môn học đó có sự phân hóa sâu về nội dung và phù hợp theo các nhóm đối tượng. Nếu không việc lựa chọn sẽ rơi vào sự lựa chọn hình thức và sẽ lặp lại sai lầm như cách phân ban, viết sách phân ban trước đây.
  - Đề nghị thay đổi: Trong dự thảo GD đối với lớp 11, 12 có cụm từ "Trong trường hợp môn học mà số HS chọn học không đủ để tổ chức thành lớp học riêng, HS có thể theo học môn học đó ở các cơ sở GD khác hoặc thay đổi lựa chọn phù hợp với khả năng đáp ứng của nhà trường", nên sửa thành: "Trong trường hợp môn học mà số HS chọn học không đủ để tổ chức thành lớp học riêng, HS có thể thay đổi lựa chọn phù hợp với khả năng đáp ứng của nhà trường".
  7. Những môn học, hoạt động giáo dục nào trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác hiện nay?
  - Giáo dục địa phương, hướng nghiệp, nghề truyền thống…
  - Lớp 11, 12 có 6 môn bắt buộc, rồi 3 môn tự chọn, chuyên đề tự chọn trong đó có môn Mỹ Thuật 3 tiết/tuần, Âm nhạc 3 tiết/tuần, Thiết kế. Hiện tại nhà trường không hề có giáo viên phụ trách ba môn này.
  - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, do chương trình mới nên chắc chắn các trường sẽ lúng túng trong tổ chức, thiếu cơ sở vật chất, thiếu nguồn kinh phí, giáo viên phụ trách.
  - Với môn tự chọn bắt buộc ở lớp 11, 12 có khó khăn là tỷ lệ dôi dư giáo viên nhiều ở các môn văn hóa truyền thống, thiếu giáo viên có năng lực chuyên môn ở các môn như khoa học máy tính, GD kinh tế pháp luật, thiết kế và công nghệ…; học sinh chỉ lựa chọn 3 môn học dẫn tới có môn nhiều HS lựa chọn, môn có ít và học sinh có thể lựa chọn cơ sở khác để học.
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể có cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác không? Nếu cần thì nên thực hiện các biện pháp nào?
  - Thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, CSVC cho giáo dục thể chất: bãi tập, sân bóng, bể bơi.
  - Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo chương trình tổng thể rất cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường. Cấp thêm trang thiết bị dạy học, xây dựng phòng học chức năng, thành lập thêm phòng vi tính.
  - Rất nhiều trường trên cả nước, đặc biệt là các trường vùng sâu, vùng xa không đáp ứng được cơ sở vật chất như: bãi tập, chỗ thực hành ngoài trời theo quy định, số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học, kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh.
  - Nếu so các yêu cầu của Dự thảo với thực trạng đội ngũ giáo viên các trường hiện nay thì không thể đáp ứng được. Các trường sẽ thiếu giáo viên giảng dạy các môn học: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Khoa học máy tính, Thiết kế và Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc.
  - Việc tổ chức cho học sinh học tự chọn: Sẽ làm thừa giáo viên ở môn học này và thiếu giáo viên ở môn học khác. Các trường không chủ động được về đội ngũ vì lựa chọn môn học của HS sẽ thay đổi theo từng năm học.
  - Sửa chữa, thay đổi bàn ghế cho phù hợp lứa tuổi, phù hợp cách ngổi thảo luận theo nhóm.
  - Tăng cường, bổ sung máy vi tính ở phòng vi tính nhằm giúp học sinh học môn tin học tốt hơn.
  - Thêm các phòng chức năng để học sinh thực hành môn Công nghệ được tốt hơn.
  - Trong quá trình giảng dạy tiếng Anh khối 6,7,8,9 chúng tôi thấy cần tăng thêm tiết học tiếng Anh cho các em.
  - Kiến nghị: Muốn thực hiện chương trình mới phải đào tạo giáo viên gấp rút ngay từ bây giờ.

  Trên đây là tổng ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Kính mong Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, tổng hợp./.

Ủng hộ bài viết này