Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1496/BGDĐT-VP ngày 22/4/ về việc xin ý kiến góp ý Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 về việc góp ý chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT Bình Phước triển khai Dự thảo Chương trình (CT) Giáo dục phổ thông tổng thể (GDPTTT) của Bộ GD&ĐT (theo đề cương lấy ý kiến góp ý) đến toàn thể lãnh đạo, chuyên viên của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyện, thọ xã và đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học trong toàn tỉnh. Qua các ý kiến đóng góp gửi về, Sở GD&ĐT tổng hợp ý kiến góp ý cho Dự thảo như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CT TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT GDPTTT đã thể hiện được việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ chưa, ở mức độ nào?
  Ý kiến: Đã thể hiện đầy đủ, ở mức độ Tốt
  1.2. Dự thảo CT GDPT đã tiếp cận được xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến chưa? ở mức độ nào?
  Ý kiến: đã tiếp cận được xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến và ở mức độ vừa phải.
  Dự thảo CT GDPT đã tiếp cận được xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến theo hướng dạy học phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp cận cần chú trọng đến điều kiện thực tế của đất nước, vùng miền, tỉnh thành và đặc biệt là điều kiện cụ thể của mỗi trường tiểu học cả về vị trí địa lý, hoàn cảnh sống, văn hóa, ngôn ngữ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, … để khi vận dụng có sự linh hoạt, phù hợp, tránh sự rập khuôn, máy móc.
  1.3. Dự thảo CT tổng thể đã kế thừa được các CT GDPT đã có của Việt Nam không? ở mức độ nào?
  Ý kiến: đã kế thừa được các CT GDPT đã có của Việt Nam và ở mức độ vừa phải.

  Nhìn chung CTGDPT mới có nhiều ưu điểm như là kế thừa và phát huy ưu điểm của chương trình hiện hành. Nhưng điểm đặc biệt của chương trình mới là chú trọng các yêu cầu học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Yêu cầu phát triển năng lực, chú ý phát huy tiềm năng vốn có của mỗi HS, chú ý phát triển cả con người xã hội và con người cá nhân. Bên cạnh đó CT mới còn cụ thể hóa mục tiêu giáo dục thành hệ thống phẩm chất và năng lực cần đạt với những biểu hiện cụ thể theo từng cấp học.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?.
  - Ý kiến: Tương đối phù hợp.
  Cần có hệ thống tiêu chí rõ ràng trong việc xác định phẩm chất học sinh để giáo viên không nhầm lẫn giữa phẩm chất này với phẩm chất khác, hoặc giữa phẩm chất với năng lực.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp với học sinh.
  - Ý kiến: Tương đối phù hợp
  Cần có hệ thống tiêu chí rõ ràng trong việc xác định năng lực học sinh để giáo viên không nhầm lẫn năng lực này với năng lực khác, hoặc giữa năng lực với phẩm chất.
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể.
  - Ý kiến: Tương đối phù hợp
  Tuy nhiên, đối với cấp tiểu học, kiến thức của các năng lực chuyên môn vẫn rất cao, mang nặng tính hàn lâm, thiếu các kiến thức về giáo dục kỹ năng sống, không giải quyết được vấn đề dạy thêm, học thêm như hiện nay.
  Ví dụ: Năng lực tin học ở cấp tiểu học yêu cầu học sinh tìm được thông tin từ nguồn dữ liệu số hóa, hiểu và sử dụng được các bước giải quyết vấn đề theo kiểu thuật toán là quá cao.
  Về năng lực ngoại ngữ học xong bậc Tiểu học đạt bậc 1 khó thực hiện đối với các trường ở vùng sâu, vùng xa. Cần quy định từng vùng.
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể.
  - Ý kiến: Tương đối phù hợp
  Vẫn chưa rõ ràng, cụ thể dẫn đến việc khó đánh giá
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể.
  - Ý kiến: Tương đối phù hợp
  Vẫn chưa rõ ràng, cụ thể dẫn đến việc khó đánh giá
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc.
  - Ý kiến: Đã hợp lý
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương”.
  - Ý kiến: Chưa hợp lý
  Việc tăng 2 tuần sẽ ảnh hưởng đến khối lượng công việc của giáo viên và thời gian giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn; thời gian học sinh học nhiều hơn nên ảnh hưởng đến việc vui chơi, nghỉ hè của học sinh, không phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học.
  Đề xuất: Vẫn giữ nguyên thời gian thực học là 35 tuần, trong đó có 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương”. Thời gian nghỉ của học sinh chia đều 2 khoảng thời gian nghỉ hè và nghỉ tết để giảm áp lực cho học sinh.
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học là phù hợp với học sinh.
  - Ý kiến: Chưa phù hợp
  Định hướng của Chương trình GDPTTT là tích hợp ở cấp tiểu học và phân hóa ở các cấp học cao hơn nhưng thực tế số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở cấp Tiểu học nhiều (lớp 1, 2, 3 - 11 môn, lớp 4, 5 -13 môn). Nên tích hợp môn Cuộc sống quanh ta và Thê giới công nghệ ở lớp 1, 2, 3 thành một môn; tích hợp môn Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu xã hội ở lớp 4, 5 thành một môn; tích hợp môn Tìm hiểu tin học, Tìm hiểu công nghệ ở lớp 4, 5 thành một môn thành một môn theo hướng đơn giản, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học và đảm bảo định hướng của chương trình.
  Bổ sung tiết chào cờ và tiết sinh hoạt tập thể vào kế hoạch chương trình tổng thể làm căn cứ tính giờ dạy cho giáo viên.
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học.
  - Ý kiến: Đã hợp lý
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học.
  - Ý kiến: Chưa hợp lý
  Nên quy định thời lượng mỗi tiết học ở tiểu học từ 35-40 phút cho tất cả các lớp để cho tất cả các lớp cùng nghỉ giải lao một thời gian, không ảnh hưởng giữa lớp này với lớp khác.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy.
  - Ý kiến: Chưa hợp lý
  Đề xuất: Nhà nước cần đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên đảm bảo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các trường tiểu học rồi thực hiện đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông để đạt được hiệu quả cao.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông”.
  - Ý kiến: Đã hợp lý
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Ý kiến: Về số lượng học sinh/ lớp ở cấp tiểu học nên quy định từ 20 đến 25 học sinh để cho các hoạt động nhóm được hiệu quả, giáo viên có thể hỗ trợ tối đa cho học sinh, tạo điều kiện học sinh phát triển năng lực, phẩm chất.
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Ý kiến: Các lớp học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học phải đạt tỉ lệ 1,8 GV/lớp mới có thể thực hiện CT GDPT.
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Ý kiến: Cần phải thay đổi
  Yêu cầu mỗi lớp ở bậc tiểu học phải có đủ 1 phòng học, nhà trường cần phải có nhà đa năng để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, sinh hoạt câu lạc bộ.
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Ý kiến: Tương đối phù hợp
  Cần làm rõ trách nhiệm chính quyền địa phương, cộng đồng trong việc tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường.
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018- 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022-2023 dạy học 2 buổi/ngày chotất cả các lớp tiểu học đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Ý kiến: Chưa hợp lý
  Hiện nay tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày ở Bình Phước là 54,01%, chủ yếu là những trường thuận lợi, có đủ phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Các trường còn lại là những trường khó khăn, cơ sở vật chất không đáp ứng được việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Hơn nữa Bình Phước là một trong những tỉnh có tỷ lệ học sinh tăng cơ học cao do các em theo gia đình vào lập nghiệp, theo cha mẹ vào làm ở các khu công nghiệp nên việc đầu tư cơ sở vật chất không đáp ứng được việc tăng số học sinh.
  Để có thể đến năm 2022-2023 tổ chức dạy học 2 buổi/ngày chotất cả các lớp tiểu học ở tỉnh rất khó thực hiện nếu không có sự hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất của nhà nước.
  6. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  Không có ý kiến
  7. Những môn học, hoạt động giáo dục nào trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác hiện nay?
  Những môn Thế giới công nghệ, Ngoại ngữ, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dự thảo CT tổng thể ở cấp tiểu học khó thực hiện trong điều kiện của các trường tiểu học hiện nay vì thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng chức năng và đội ngũ giáo viên.
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể có cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác không? Nếu cần thì nên thực hiện các biện pháp nào?
  - Ý kiến:
  Cần đầu tư xây dựng đủ phòng học, các phòng chức năng, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và các chính sách của nhà nước về giáo dục để tổ chức cho tất cả học sinh học hai buổi/ngày. Khi đảm bảo các điều kiện trên mới triển khai CT GDPTTT.

  Trên đây là các ý kiến góp ý Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể cấp tiểu học của Sở GD&ĐT Bình Phước.

Ủng hộ bài viết này