Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1496/BGDĐT-VP ngày 12/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc xin ý kiến cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Sở Giáo dục Đào tạo Bến Tre đã triển khai đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc.
  Sở Giáo dục Đào tạo Bến Tre tổng hợp ý kiến đóng góp như sau:
  I. Ưu điểm của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
  - Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể lần này đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc Hội về chương trình giáo dục phổ thông 12 năm: gồm giai đoạn giáo dục phổ thông cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.
  - Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về phát triển giáo dục toàn diện và phát huy tốt tiềm năng, khả năng sáng tạo của mổi cá nhân.
  - Trong dự thảo đã nêu được các vấn đề cốt lỏi của công tác giáo dục: Giảm tải chương trình, phân hóa đối tượng học sinh, tăng cường giáo dục các kỹ năng, phát tiển hệ thống năng lực và hình thành phẩm chất con người đáp ứng được yêu cầu của thời đại.
  - Cho phép da dạng hóa các tài liệu học tập, tăng tính chủ động cho các cơ sở giáo dục và các địa phương trong việc lựa chọn các chuyên đề giáo dục phù hợp với thực tiễn tại địa phương.
  - Cho phép người học được chọn các môn học phù hợp với năng lực, sở thích và nguyện vọng đáp ứng tốt cho công tác định hướng nghề nghiệp tương lai của học sinh.
  - Đáp ứng tốt công tác đổi mới các phương pháp, kỹ thuật dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá, giảm bớt áp lực các kỳ thi cho người học,…
  II. Các ý kiến đóng góp khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông
  1. Về số học sinh/lớp cần được quy định cụ thể
  Sĩ số học sinh trên lớp theo điều lệ còn đông (không quá 45 học sinh/lớp) sẽ gặp khó khi triển khai các hoạt động nhóm, thảo luận nhóm, Nên có quy định cụ thể học sinh trên/lớp phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học.
  2. Về việc lựa chọn môn học
  - Tổng số môn học của chương trình còn hơi nhiều và tổng số tiết học cũng khá lớn. Thậm chí, một học sinh lớp 10 có tới 15 môn học bắt buộc và bắt buộc có phân hóa, chưa kể 2 môn tự chọn. Tổng số tiết trong một năm học từ 985 đến 1110 tiết.
  - Số môn học tự chọn của học sinh ở các trường sẽ không đồng đều gây khó cho công tác bố trí giờ dạy theo chuẩn của một số môn học.
  - Lớp 10 là thời gian chuyển giao từ giáo dục cơ bản sang giáo dục định hướng nghề nghiệp, theo dự thảo lớp 10, cả bắt buộc và tự chọn tới 15 môn học bình quân 30 tiết/ tuần là quá nhiều. Đề nghị chỉ cần một loại hình môn học bắt buộc nên được áp dụng cho đối tượng này.
  - Trong hai năm định hướng nghề nghiệp lớp 11 và lớp 12, có quá nhiều nhóm môn học với cách đặt tên rất dễ gây hiểu nhầm và sự liên kết giữa chúng chưa được luận giải kĩ càng và hợp lí. Với các môn học bình quân 27 tiết/ tuần, còn nặng so vói chương trình hi ện hành.
  - Cần làm rõ ở môn học bắt buộc có phân hóa. Ví dụ: Khối 11 có 1 học sinh A chọn môn học bắt buộc có phân hóa là các môn tự nhiên, nhưng lên lớp 12 học sinh A có thể chọn môn học bắt buộc phân hóa ở các môn xã hội như vậy có được hay không ? Nếu được thì phần kiến thức môn tự chọn bắt buộc phân hóa là tự nhiên thì giải quyết như thế nào ?
  3. Về đội ngũ giáo viên tham gia gảng dạy
  - Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể so với chương trình hiện hành thì có thêm một số môn như: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Mỹ thuật, Âm nhạc, Hoạt động nghệ thuật… Đối với các môn học mới này thì giáo viên hiện tại chưa thể đáp ứng. Cần làm rõ giải pháp đảm bảo thực hiện chương trình, trong đó có đội ngũ giáo viên như: đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ của giáo viên; bổ sung giáo viên chuyên biệt do chương trình yêu cầu (khoa học công nghệ kỹ thuật, giáo dục nghệ thuật…); chế độ chính sách cho giáo viên thôi việc do không đáp ứng yêu cầu của chương trình.
  4. Về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học
  - Điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện nay không đủ để đáp ứng cho quá trình dạy và học ở các trường, nhất là các trường ở khu vực nông thôn, vùng kinh tế khó khăn…

  - Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có các tủ sách lớp học, hoạt động của thư viện có tác dụng phát triển văn hoá đọc, khuyến khích và đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới.

Ủng hộ bài viết này