Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Căn cứ Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”;
  Căn cứ Bản dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Sở GD&ĐT Hà Giang báo cáo góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) tổng thể như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ ở mức độ cao.
  1.2. Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến ở mức cao.
  1.3. Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” đã hợp lý.
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” cơ bản hợp lý, xong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cần chia tách rõ nội dung nào thuộc về hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nội dung nào thuộc về phần thực hành của các môn học riêng biệt.
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học là phù hợp.
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý.
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của cấp Tiểu học đã hợp lý. Riêng đối với cấp THCS đề nghị điều chỉnh cho phù hợp:
  - Số tiết trung bình/tuần của dự thảo CT tổng thể là cao hơn chương trình GDPT năm 2006 (Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006): cụ thể lớp 6 và lớp 7 là 29 tiết/tuần, lớp 8 và lớp 9 là 30 tiết/tuần, so với chương trình GDPT năm 2006 lần lượt là 27, 28,5, 29,5 và 29 tiết/tuần. Với số lượng tiết trung bình/tuần như vậy thì hầu hết các buổi học đều 5 tiết, là quá nhiều, đề nghị giảm số tiết trung bình/tuần để giảm áp lực đối với học sinh.
  - Môn Giáo dục công dân lớp 8, 9; môn Tin học lớp 6, 7, 8, 9; môn Công nghệ và hướng nghiệp lớp 6, 7 có số tiết lẻ (52,5 tiết) có thể gây khó khăn cho xây dựng kế hoạch dạy học, đề nghị điều chỉnh làm tròn số tiết để thuận lợi cho việc thực hiện.
  - Môn Khoa học tự nhiên: Các lớp 6, 7, 8, 9 đều có 140 tiết/năm học. Có thể điều chỉnh giảm số tiết của lớp 6, 7, tăng số tiết lớp 8, 9 cho phù hợp với học sinh các lớp đầu cấp.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy họcnội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy đã hợp lý.
  2.7. Việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường có ưu điểm giúp HS giảm tải được chương trình học dàn trải và định hướng được nghề nghiệp tốt.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” đã hợp lý.
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường đã phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới.
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thôngđã phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới.
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thôngđã phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới.
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới. Vì rất nhiều các hoạt động trải nghiệm cần phải có sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, lực lượng xã hội khác tham gia.
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp tiểu học”là chưa hợp lý. Cần dựa vào điều kiện thực tế từng vùng, miền và từng đơn vị nếu đảm bảo về cơ sở vật chất mới thực hiện học 2 buổi/ ngày.
  6. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý.
  7. Những môn học, hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường: Giáo dục kinh tế và pháp luật, Thiết kế và công nghệ.
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của các nhà trường.
  - Đối với cấp học tiểu học cần đầu tư xây dựng các nhà lớp học tại điểm trường đảm bảo theo quy định.
  - Đối với cấp THCS Nhà nước cần đầu tư cơ sở sở vật chất đảm bảo quy định của lớp học. Bên cạnh đó cần đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn, phòng thư viện,…
  * Kiến nghị, đề xuất: Đưa môn Lịch sử vào giảng dạy ở cấp Tiểu học nhưng linh hoạt, không dạy ngày tháng, sự kiện một cách khô khan, máy móc. Phương pháp giảng dạy cần phù hợp với lứa tuổi, có thể thông qua các truyền thuyết, phim ảnh, phim hoạt hình, ca dao,… từ đó gieo vào tâm thức học sinh tình yêu quê hương, đất nước, ý thức giữ gìn, bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc.

  Trên đây góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang trân trọng báo cáo./.

Ủng hộ bài viết này