Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1677/BGDDT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) tổng thể, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Khánh Hòa đã triển khai việc góp ý đến các Lãnh đạo Sở; lãnh đạo, chuyên viên các phòng trực thuộc Sở; lãnh đạo, chuyên viên các phòng GDĐT; cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh và tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo theo Đề cương như sau:
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện được việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ, ở mức độ khá hoàn thiện.
  Thể hiện tinh thần đổi mới, bám sát nội dung các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ.
  1.2. Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến, ở mức độ ngang tầm với các nước ở khu vực Đông Nam châu Á.
  1.3. Dự thảo CT tổng thể đã kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam, ở mức độ đã giữ lại một số bộ môn cơ bản như: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể nhìn chung đã phù hợp.
  Tuy nhiên, việc hình thành năng lực của học sinh qua việc trải nghiệm sáng tạo cần có những định hướng cụ thể, chi tiết phù hợp từng vùng miền trong cả nước.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể khá phù hợp.
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể khá phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chuyên môn.
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể khá phù hợp.
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” đã hợp lý về cơ cấu số môn học và số tiết học.
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương”. So với chương trình cũ, 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương”là hợp lý.
  Riêng ở Tiểu học “2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” nên để nhà trường tự sắp xếp thời gian trong số các tiết tự học có hướng dẫn.
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học có ý kiến như sau:
  Đối với Tiểu học: Đề nghị bỏ môn Thế giới công nghệ vì trừu tượng đối với học sinh.
  Nên tăng số lượng, số tiết của môn học tự chọn: theo hướng từ lớp 11 chỉ bắt buộc học 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Các môn còn lại tự chọn tối thiểu 3 môn và chủ đề tự chọn.
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp hợp lý. Tuy nhiên, có nhận xét: Rất mới lạ về từ ngữ dùng nêu tên môn học.
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học có góp ý sau:
  - Đối với cấp tiểu học: chưa phù hợp. Vì thời gian phân phối 1 tiết cho khối lớp 1, 2 và 3, 4, 5 chưa thống nhất nên việc quản lý của nhà trường sẽ gặp nhiều khó khăn; thời lượng chương trình đối với dạy học 1buổi/ngày là quá nhiều. Đề nghị Bộ GDĐT có phân bổ thời lượng đối với số tiết học của 1 buổi/ngày.
  - Tổng số tiết các môn học bắt buộc như môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) với số tiết cho các lớp là 140 tiết/ lớp/năm học là còn ít, đề nghị tăng thêm 20 tiết.
  - Đối với cấp THCS: việc dạy chủ đề liên môn tích hợp cần định hướng cụ thể, tránh việc đưa nhiều kiến thức vào bài dạy dẫn tới có tình trạng quá tải đối với học sinh.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy họcnội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy là chưa hợp lý vì HS học 1buổi/ngày sẽ không được học nội dung giáo dục địa phương.
  2.7. Theo Thầy (Cô), việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường có ưu điểm gì, hạn chế gì?
  * Ưu điểm:
  - Học sinh được tự chọn môn học phù hợp với năng lực và sở thích của học sinh.
  - Tạo cho học sinh hứng thú và phù hợp với năng lực bản thân và phù hợp với nhu cầu ngành nghề sau này.
  * Khuyết điểm:
  - Khó xây dựng kế hoạch vị trí việc làm cho giáo viên
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” theo nhận xét tổng thể đã hợp lý.
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới, cụ thể:
  - Cấp THCS và THPT: Sĩ số học sinh trên lớp hiện tại quy định không quá 45 học sinh/lớp. Đề xuất sĩ số học sinh không quá 35 học sinh/lớp.
  - Cấp Tiểu học: Giảm sĩ số học sinh cùa từng lớp còn từ 30 đến 35 học sinh /lớp. Đối với học sinh dân tộc thiểu số không quá 25 học sinh/lớp.
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới, cụ thể:
  - Thực trạng của giáo viên chưa thể đáp ứng, cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ trước khi áp dụng CT GDPT mới.
  - Đối với cấp Tiểu học: dạy 2 buổi/ngày là 1,7 giáo viên/lớp; dạy 1 buổi/ngày: 1,4 giáo viên/lớp;
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới, cụ thể:
  - Cơ sở vật chất hiện nay chưa thể phục vụ tốt cho được chương trình giáo dục phổ thông mới.
  - Cần đầu tư cơ sở vật chất, các phòng thí nghiệm thực hành, các phòng chức năng ở các trường, điểm trường.
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội không cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới.
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp tiểu học” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  Hợp lý
  6.Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  Hợp lý.
  7. Những môn học, hoạt động giáo dục nào trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác hiện nay là:
  - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Thế giới công nghệ, môn học bắt buộc có phân hóa (nghệ thuật, giáo dục thể chất …).
  - Những môn học như tiếng dân tộc, Ngoại ngữ 2 của phần dạy tự chọn rất khó thực hiện vì giáo viên không có chuyên môn.
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay là:
  - Phòng học;
  - Phòng chức năng;
  - Phòng thí nghiệm thực hành các bộ môn Vật lý, Hóa học và Sinh học;
  - Phòng giảng dạy các bộ môn nghệ thuật, ngoại ngữ, Tin học;
  - Trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa;
  * Biện pháp:
  - Có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi chủ trương đổi mới CT GDPT tổng thể đến với các tầng lớp nhân dân.
  - Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên.
  - Đầu tư phòng học, phòng chức năng, phòng giảng dạy các bộ môn nghệ thuật, ngoại ngữ, Tin học.
  - Đầu tư trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa.
  * Kiến nghị:
  1. Đầu tư cơ sở vật chất cho việc dạy và học.
  2. Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thật bài bản.
  3. Có cơ chế kiểm soát kết quả dạy và học của các nhà trường thật chặt chẽ.

  Sở GDĐT Khánh Hòa kính báo cáo. /.

Ủng hộ bài viết này