Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ GDĐT về việc tham gia lấy ý kiến góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
  Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu đã có công văn gửi các đơn vị để tổ chức họi thảo, bàn góp ý chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Các ý kiến đóng góp tổng hợp như sau:
  1. 100% các ý kiến đồng ý những vấn đề chung, kế hoạch giáo dục, định hướng đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện thực hiện chương trình giáo dục trung học.
  2. Các nội dung đề nghị chỉnh sửa, bổ sung
  (Góp ý theo đề mục hướng dẫn lấy ý kiến góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể)
  - Tại mục 1. Những vấn đề chung
  Phẩm chất năng lực, ở đây mới chỉ liệt kê được những năng lực và biểu hiện của nó ra sao. Biểu hiện chỉ là cơ sở để đánh giá phẩm chất năng lực chứ chưa phải là điều cần đạt về năng lực, Không giải đáp được vấn đề là làm thế nào để đạt được các phẩm chất, năng lực như trong dự thảo ghi. Các định hướng về nội dung các môn học không nêu lên được các bước đi hình thành các phẩm chất, năng lực đó. Chương trình chưa chỉ rõ học môn này thì xây dựng những phẩm chất năng lực cốt lõi nào? Vì ngày nay, việc xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận năng lực cần làm rõ mối quan hệ nặng, nhẹ giữa từng năng lực chung với từng môn học/hoạt động giáo dục. Có như vậy mới định hướng được về kết quả đầu ra.
  - Tại mục 2. Kế hoạch giáo dục
  + Thời lượng học ở cấp THCS và THPT là 29 - 30 tiết một tuần, với một buổi học một ngày, tương đương với chương trình hiện hành. Trong khi với thời lượng này, các nhà trường rất khó khăn vì không có thời gian cho hoạt động khác như sinh hoạt lớp, trường, sinh hoạt chuyên môn của giáo viên...
  +Lớp 11, 12 có môn học mới là Mỹ Thuật 3 tiết/tuần, âm nhạc 3 tiết/tuần. Từ trước tới nay ở Chương trình giáo dục phổ thông không có hai môn này, không có giáo viên dạy. Vì vậy việc đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng sẽ như thế nào?.
  + Môn học tự chọn nếu theo nguyện vọng của học sinh có thể sẽ có những môn học hay hoạt động mà học sinh lựa chọn nhưng nhà trường không đáp ứng được do chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, giáo viên, ... thì sẽ xảy ra việc "ép" học sinh lựa chọn chủ đề là thế mạnh của nhà trường.
  + Quá nhiều môn học mới như: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Thế giới công nghệ (ở Tiểu học); Công nghệ và hướng nghiệp (ở THCS); Giáo dục kinh tế và pháp luật; Thiết kế và Công nghệ (ở THPT)... Điều này làm thay đổi quá trình dạy và học hiện nay, nhất là khi đội ngũ giáo viên chưa được chuẩn bị kiến thức và phương pháp và chưa được đào tạo về các môn học này. Đề xuất cần phải đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trước .
  Trên đây là nội dung tham gia góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thểcủa Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và cập nhật./.

Ủng hộ bài viết này